bezplatné

Přidání záznamu na BrnoMasáže.cz

Masírujete v Brně či blízkém okolí a rádi byste zveřejnili svou nabídku v tomto katalogu? Není nic jednoduššího. Odešlete e-mailem na adresu info@brnomasaze.cz následující informace počkejte na schválení, které probíhá obvykle do jednoho pracovního dne:

 • jméno nebo název firmy
 • slogan
 • kontaktní e-mail
 • telefon (chcete-li zveřejnit)
 • veřejná e-mailová adresa (chcete-li zveřejnit)
 • adresa webu
 • adresa provozovny
 • popis s nabídkou služeb
 • alespoň jednu fotografii vás nebo provozovny

Záznam v tomto katalogu je zdarma. Opravdu. Nejsme podvodnický katalog, který by vám nabízel registrace za peníze. Provozovatel tohoto webu se sám zajímá o masáže a vlastní několik certifikací. Tento web provozuje z radosti. Občas je zde zobrazena reklama, nicméně za zveřejnění své nabídky, včetně odkazu na vlastní web, skutečně nic neplatíte.

Provozovatel si nicméně vyhrazuje nezveřejnit veškeré požadavky. Zamítá zejména nabídku erotických a jiných služeb, které nemají s masážemi mnoho společného.

Vizitky masérů v katalogu masáží jsou seřazeny od nejnovější či naposledy aktualizované k nejstarším. Majitel tohoto webu neprovozuje další podobnou platformu, kde by služby masérů rovněž nabízel.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve zkratce:

 • na webu budou zveřejněny údaje, které vyplníte ve formuláři Přidat záznam, s výjimkou políčka Váš e-mail
 • data z kontaktního formuláře budou použita jen pro odpověď na vaši zprávu
 • údaje z kontaktního formuláře a kontaktní e-mail zadavatele záznamu nejsou nikam dále předávány
 • fotografie masérů v tomto katalogu nejsou provozovatelem webu používány k jinému účelu, než k zobrazení na těchto webových stránkách
 • pokud již nechcete být uvedeni v tomto katalogu, informujte o tom jeho provozovatele na e-mailové adrese uvedené výše

A nyní podrobněji:

V souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Janem Polzerem, se sídlem Černého 45, Brno, 635 00 (dále také jen „správce“) pro:

 • zveřejnění v katalogu masáží na webové adrese www.brnomasaze.cz, a to v rozsahu údajů uvedených v odrážkách výše
 • marketingové účely správce související s webem brnomasaze.cz, a to zejména v případě, že by tento katalog někdy v budoucnu přešel na placený model. Uživatel, který na tomto webu vložil záznam, bude osloven s nabídkou případného placeného zvýraznění záznamu. Základní umístění do katalogu od počátku bylo, je a bude zdarma.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené ve formulářích umístěných na webových stránkách správce www.brnomasaze.cz. Tj. jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, webové stránky, fotografie ve formuláři pro přidání nového záznamu do katalogu masáží a jméno, příjmení a e-mail zadaný do kontaktního formuláře.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky bez účasti třetích subjektů.

Uživatel má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem. Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je výhradě v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Práva subjektů údajů

Každý se subjektů, jež poskytl prokazatelný souhlas správci k nakládání s jeho osobními údaji specifikovanými výše, má zákonné právo na:

 • transparentnost a komplexnost informací o jejich zpracování,
 • odvolání osobních údajů (právo být zapomenut, právo na výmaz),
 • srozumitelnost jazyka,
 • přístup a opravu,
 • vznesení námitky,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost,
 • informace o příjemci údajů (správci),
 • potvrzení o zpracování údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • omezení použití údajů pro marketingové účely.

Při zjištění jakýchkoliv nedostatků či podezření na špatné zpracování osobních údajů či z jiných důvodů se prosím obraťte na správce Jana Polzera či jeho pověřenou osobu, která danou legislativu za společnost dozoruje.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.4.2018.